Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 3 mei 2022

Na de gebiedsinventarisatie en kavelruil zijn de grondposities duidelijk en wordt helder waar we eventueel maatregelen uit kunnen voeren. Samen met direct betrokken grondeigenaren zoals natuurmonumenten is een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen. Dat doen we in een zogenaamd “bouwteam”. In een bouwteam is niet alleen een adviesbureau betrokken maar zit ook de aannemer gelijk aan tafel. Op deze manier wordt zijn kennis van materialen en “maakbaarheid” al vroeg in het ontwerp meegenomen. Uiteraard benutten we ook graag de kennis en ideeën van mensen uit het gebied zelf: we organiseren bijeenkomsten om informatie te geven en input op te halen.