Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Er is gestart met een inventarisatie van het gebied. Wie wonen en werken er, welke bestemmingen hebben de gronden langs de Berkel? Welke eigendommen heeft het waterschap en waar is wellicht samenwerking mogelijk met andere partijen? In het traject Lochem-Almen is het grondgebruik helder en zijn er drie grote landbezittende partijen: een fors landbouwareaal met vooral veeteeltboeren, Natuurmonumenten met eigendommen rondom de Velhorst en, tenslotte, het grote depotterrein van Rijkswaterstaat.  Daarop gebaseerd is een landschapsanalyse gemaakt die dient als inspiratiebron voor de invulling van onze opgaven. Na de inventarisatiefase zijn er gesprekken gevoerd met de bewoners en ondernemers in het gebied. Er is een vrijwillige kavelruil gestart die nu nagenoeg is afgerond. Het wordt dus steeds duidelijker waar we, als waterschap, aan de slag kunnen om de natuur wat meer kans te geven, maar ook waar samenwerking mogelijk is. Op dit moment wordt gewerkt aan een schetsontwerp, dat we zullen voorstellen en bespreken tijdens een uitgebreid (openbaar) voorlichtingsprogramma.