Planning en fasering

Gepubliceerd op 3 mei 2022

Het project neemt meerdere jaren in beslag.

Na de voorbereiding en het schetsontwerp zijn diverse onderzoeken gestart. Denk bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, archeologie en ook hydrologie is natuurlijk essentieel.

Het bouwteam gaat met deze kennis aan de slag en in 2022-2023 via een aantal ontwerpstappen naar een definitief plan, een projectplan waterwet en een beheer & onderhoudsplan. Daarna volgen de officiële procedures en naar verwachting kan het plan dan in 2023-2024 uitgevoerd worden.