Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Het project neemt meerdere jaren in beslag. De kavelruil heeft enkele jaren geduurd en de planning is om dit jaar een definitief ontwerp te kunnen presenteren. We starten al met veel onderzoeken, zoals bodemonderzoeken voor archeologie en onderzoek om de huidige natuurwaarden in kaart te brengen. Ook kijken we naar de hydrologie van het systeem omdat een nieuwe structuur moet voldoen aan de eisen voor de toekomst.