Blauwe diensten


Blauwe Diensten

Blauwe Diensten zijn een moderne vorm van waterbeheer. Met Blauwe Diensten geeft Waterschap Rijn en IJssel agrariërs en landeigenaren een vergoeding voor het uitvoeren van diensten die het waterschap anders zelf zou doen.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider John van Dijk, j.vandijk@wrij.nl