Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In dit project werken we nauw samen met agrariërs en landeigenaren in ons beheergebied.

De Blauwe Diensten is een landelijke subsidieregeling die de overheid via de provincies heeft neergelegd bij de waterschappen. Deze kunnen de regelingen op maat maken. Er zijn ook Groene Diensten, deze regeling loopt via gemeenten.

Provincie Gelderland ondersteunt de ontwikkeling van de Blauwe Diensten door een financiële bijdrage in de kosten van de pilot.