Planning en fasering

Gepubliceerd op 6 september 2013

Begin 2013 zijn voor de pilot Blauwe Diensten 18 overeenkomsten gesloten met in totaal 37 verschillende diensten verspreid in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel. De contracten hebben een looptijd van 6 jaar. Na die periode worden de projecten geëvalueerd.