Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Klimaatverandering, verdroging en oog voor landschappelijke kwaliteit worden steeds meer bepalende factoren voor het functioneren van ons watersysteem. We willen daarbij problemen voor de landbouw, zoals wateroverlast of juist droogte of een slechte kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voorkomen.

Landbouwbedrijven en grondeigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze problematiek. Daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel in nauw overleg met vertegenwoordigers van deze partijen drie Blauwe Diensten ontwikkeld met subsidieregelingen die alles te maken hebben met modern waterbeheer.