Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

We onderzoeken of het mogelijk is om de dijken gefaseerd te maaien. Goed maaionderhoud is van levensbelang voor onze dijken. Voordat we besluiten het maaibeleid voor alle dijken aan te passen moeten we eerst zeker weten dat dit niet ten koste gaat van de stevigheid van de dijk. Daarom voeren we een proef uit op een aantal delen van de dijken.

Gefaseerd maaien

Op de dijk langs de Rijn en de IJssel (dijkring (een gesloten ring van dijken die een gebied beschermd) 48) zullen delen van het talud van de dijken – vier kilometer in totaal -   eens per drie jaar niet gemaaid worden in de eerste maaironde.  Het maairegime is zo aangepast, dat  we geen negatief effect op de erosiebestendigheid verwachten. Om dit ook aan te tonen volgen we de grasbekleding in de proefvakken gedetailleerd, zodat de hoogwaterveiligheid geborgd blijft. Op basis van de resultaten gaan we kijken of we gefaseerd maaien ook in de rest van ons gebied op dijken kunnen toepassen.

Regulier maaibeleid

De dijken worden normaal twee keer per jaar gemaaid; één keer in juni/juli en één keer in de periode augustus/september. Het maaisel wordt als hooi afgevoerd. Met de eerste maaibeurt verdwijnt ook het voedselaanbod in een periode waarin bijen hier juist behoefte aan hebben.