Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Bloemetjes en bijtjes

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Ze zorgen voor de bestuiving van onze gewassen. In Europa zijn de honingbijen en talrijke wilde bijen de afgelopen jaren sterk in aantal teruggelopen door verslechtering van hun leefomgeving en voedselaanbod. De verregaande professionalisering van landbouw en het groenbeheer veroorzaakt een te grote uniformiteit. Dit maakt de bijen – zowel de honingbij als de solitaire bijen en hommels - gevoeliger voor ziekten.

Stevige dijken met veel voedsel

Samen met 'het Bijenlint', een particulier initiatief in Zutphen, hebben we onderzocht hoe het waterschap als terreinbeheerder iets kan betekenen voor de bij. Watergangen boden weinig mogelijkheden maar dijken vormen een bruikbaar lint in het landschap.  ‘Vanuit dijkbeheer is  een gevarieerde kruidenrijke grasbekleding (glanshaverhooiland) gewenst, want die sterke grasmat beschermt de dijk tegen erosie bij hoogwater.  Die grasmat vol kruiden blijkt ook een prima oplossing voor de voedselvraag van de bijen.