Dijkverbetering Grutbroek


De waterkering langs de Oude IJssel voldoet ter hoogte van het industrieterrein Grutbroek over een lengte van 1100 m niet aan de vereiste sterkte en hoogte bij extreem hoge waterstanden. In nauwe samenwerking met de aanliggende bedrijven en de directe omgeving zal het waterschap deze waterkering gaan versterken. Ook andere overheden zoals de gemeente Doetinchem en de provincie Gelderland worden nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Grutbroek 1

Contact

Bel omgevingsmanager Peter van der Veeken op
(06) 54917519 voor vragen over het project.

Het Startdocument Dijkverbetering Grutbroek kunt u online inzien:

Algemene informatie

U vindt hier alle actuele informatie over het project.

Nieuws uit dit project