Zoeken

Startdocument Dijkverbetering Grutbroek beschikbaar

Gepubliceerd op 26 mei 2020

In het Startdocument Dijkverbetering Grutbroek wordt het dijkversterkingsproject nader toegelicht. Met dit document wil het waterschap de omgeving laten weten dat het project Grutbroek van start gaat, aangeven op welke wijze het waterschap wil komen tot een oplossing voor de versterking van de dijk en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt en mee kan denken.

In het startdocument staan ook de uitgangspunten weergegeven voor het redelijkerwijs in beschouwing nemen van de door u aangedragen oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor meekoppelkansen: dit zijn plannen van derden die gelijk met de dijkversterking kunnen worden meegenomen. Het voordeel is dat plannen goed op elkaar kunnen worden afgestemd en dat de kosten daardoor mogelijk lager kunnen zijn. Dit document vormt daarmee de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.