Partners

Gepubliceerd op 19 september 2019

Het project valt onder het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). In dit programma zorgen we dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in om dijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

De bedrijven op het industrieterrein Grutbroek en ook de bewoonde omgeving worden nauw betrokken bij de planvorming.

Daarnaast zal er worden afgestemd met diverse overheden in het gebied, namelijk de provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem.