Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van de leefomgeving, de bewoners en bedrijven achter de dijken en langs de grote rivieren de Rijn, de IJssel en de Oude IJssel. Het is haar taak om de dijken in goede conditie te houden en deze tijdig te versterken of te verhogen. Het waterschap houdt daarbij rekening met toekomstige extremere klimaatscenario’s.

Op het industrieterrein Grutbroek wil een aantal bedrijven hun bedrijfsterrein opnieuw inrichten, inclusief het vernieuwen en/of aanpassen van de laad- en losinstallatie op de huidige waterkering. Om die reden wil het waterschap de aanpak van de waterkering versneld oppakken en samen met de aanliggende bedrijven en haar omgeving de huidige damwandconstructies en groene dijken vernieuwen en versterken.