Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 19 september 2019

De primaire waterkering langs de Oude IJssel bestaat voor een deel uit een damwandconstructie. De aanliggende bedrijven laden en lossen hier vanaf het water. De waterkering aan de zuid-oost en de westzijde is uitgevoerd in de vorm van een groene dijk.

Met name de damwandconstructie is te laag en niet sterk genoeg. Deze damwand gaan we daarom vernieuwen en verhogen. Daar waar de bedrijven ook hun eigen laad- en losinstallaties willen vernieuwen of uitbreiden, zullen deze werkzaamheden worden afgestemd op het vernieuwen van de waterkering. De aanwezige groene dijken voldoen nu nog aan de vereiste hoogte, maar door de te verwachte klimaatveranderingen zullen ze in de toekomst te laag zijn.

Er wordt nog nader onderzocht of de verhoging van de groene dijken nu reeds wordt meegenomen, of dat dit over 20 a 30 jaar wordt uitgevoerd.

Grutbroek 2