Dijkverbetering Twentekanaal


Het waterschap hecht grote waarde aan sterke dijken. Uit onderzoek is gebleken dat over een lengte van circa 1900 meter, aan zowel de noord- als de zuidzijde van het Twentekanaal (op het traject tussen de Gelderse IJssel en de sluis bij Eefde), de dijken niet voldoen aan de vereiste sterkte. Dijkverbetering Twentekanaal nabij Zutphen/Gorssel is daarom gestart.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Paul Jetten: p.jetten@wrij.nl

Algemene informatie

Werkzaamheden Sluis Eefde

U vindt hier alle actuele informatie over het project.

Presentatievideo

Nieuws uit dit project