15 november: Kennisdag innovaties Twentekanaal

Gepubliceerd op 14 november 2018

uitnodiging kennisdag 15 november

Programma

  • Pilot-project Twentekanaal: kwaliteitscontrole tijdens aanbrengen VZG en het generiek aansluiten van VZG op kunstwerken
  • Videopresentaties: uitgevoerde maakbaarheidsproeven VZG
  • Grofzandbarrière: stand van zaken van deze ontwikkeling, resultaten GZB in de Deltagoot, voorbereiding pilotproject GZB
  • Monitoring VZG en GZB lange termijn: resultaten monitoringsacties VZG Willemspolder, Nederrijn en Lek; welke parameters in de ondergrond kunnen we meten en hoe interpreteren we de meetresultaten in relatie tot het faalmechanisme Piping (fenomeen waarbij water onder de dijk doorstroomt en dan vaak zand meevoert waardoor de dijk verzwakt)?
  • Plenaire discussie: over mogelijkheden en kansen voor lange termijn monitoring

.