15 november: Kennisdag innovaties Twentekanaal

Gepubliceerd op 14 november 2018

uitnodiging kennisdag 15 november

Programma

  • Pilot-project Twentekanaal: kwaliteitscontrole tijdens aanbrengen VZG en het generiek aansluiten van VZG op kunstwerken
  • Videopresentaties: uitgevoerde maakbaarheidsproeven VZG
  • Grofzandbarrière: stand van zaken van deze ontwikkeling, resultaten GZB in de Deltagoot, voorbereiding pilotproject GZB
  • Monitoring VZG en GZB lange termijn: resultaten monitoringsacties VZG Willemspolder, Nederrijn en Lek; welke parameters in de ondergrond kunnen we meten en hoe interpreteren we de meetresultaten in relatie tot het faalmechanisme Piping?
  • Plenaire discussie: over mogelijkheden en kansen voor lange termijn monitoring

.