Dijkversterking Twentekanaal start medio maart

Gepubliceerd op 7 maart 2019

De dijk zowel aan de noord- als zuidzijde van het Twentekanaal is over een lengte van 1900 meter afgekeurd. De afgelopen jaren is onderzocht op welke uitvoeringswijze de dijk het best versterkt kan worden, om zo weer aan de vereiste veiligheidsnormen te voldoen.

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel verzorgt aannemer Van den Herik de uitvoering. Het werk aan het Twentekanaal is opgedeeld in twee fasen. In de week van 11 maart start de aannemer aan de noordzijde van het Twentekanaal. Het Verticaal Zanddicht Geotextiel (A) wordt zowel aan de oostelijke als westelijke zijde van de N348 in de grond aangebracht over een totale lengte van 1200 meter. Het aanbrengen van het geotextiel start aan de westelijke zijde bij het gemaal Eefse Beek. Volgens planning nemen deze werkzaamheden twee weken in beslag.

Voorafgaand hebben detectieonderzoeken plaatsgevonden op verdachte locaties voor ‘niet gesprongen explosieven’. Vanaf april start de aannemer met de tweede fase aan de zuidzijde van het Twentekanaal. De percelen langs de Deventerweg worden opgehoogd (B/C) en er wordt een filterconstructie (maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding) aangebracht aan de Damlaan (D). Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in mei afgerond.

kaartje Twentekanaal