Goedkeuring Projectplan Twentekanaal

Gepubliceerd op 1 november 2017

Het projectplan Waterwet voor Dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel is door het waterschap en de provincie goedgekeurd.

Op 12 september 2017 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel het projectplan Waterwet voor het project dijkversterking Twentekanaal Zutphen/Gorssel definitief vastgesteld. Op 7 november 2017 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland het besluit goedgekeurd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

De definitieve besluiten liggen van 16 november tot en met 27 december ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem, bij de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen. Het definitieve besluit is online te raadplegen op www.overheid.nl , waarbij u onder Overheidsinformatie en het Provinciaal Blad zoekt op Projectplan Twentekanaal.

U kunt de stukken ook online inzien.