Start innovatieve dijkversterking langs Twentekanaal

Gepubliceerd op 10 april 2019

De dijk aan de noordzijde van het Twentekanaal bij Zutphen wordt versterkt met innovatieve technieken. In de dijk is afgelopen twee weken in totaal 1200 meter zanddicht, waterdoorlatend geotextiel onder de grond geplaatst. Met een frees is een geul van vijf meter diep gegraven en het textiel is erin geplaatst. Met behulp van GPS en sensoren wordt gelijk gecontroleerd of het textiel goed, onbeschadigd en op de juiste diepte ligt.

Geotextiel wordt 5 mtr diep bij de dijk geplaatst
Geotextiel wordt 5 mtr diep bij de dijk geplaatst

Omroep Gelderland maakte er een filmpje van: http://gld.nl/u0b8

Innovatieve dijkversterking

In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat o.a. een dijkverbetering noodzakelijk is langs het Twentekanaal nabij Zutphen, op het traject tussen de Gelderse IJssel en de sluis bij Eefde. Dit dijkverbeteringsproject is nu in uitvoering, waarbij het waterschap innovatieve technieken toepast om het “piping (fenomeen waarbij water onder de dijk doorstroomt en dan vaak zand meevoert waardoor de dijk verzwakt)” mechanisme te voorkomen. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor spoelt er onder de dijk zand weg, hetgeen kan leiden tot instabiliteit en het inzakken van de dijk.

Het werk bestaat uit het aanbrengen over een lengte van 1200 m van een verticaal zanddicht geotextiel aan de binnenkant van de dijk, in een smalle verticale sleuf van 5 m diepte. Dit geotextiel is water doorlatend maar houdt zand tegen.

De innovatie zit in het feit dat dit geotextiel enerzijds ondergronds aangebracht wordt en anderzijds dat het aan te tonen is dat het tijdens het aanbrengen op de juiste diepte zit, onbeschadigd is en niet versmeerd is met klei.

Tijdens de aanbestedingsprocedure vorig jaar hebben de drie inschrijvende marktpartijen hun machine en de nieuw ontwikkelde technieken eerst ter goedkeuring moeten demonstreren in het veld.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.): Samen werken aan veilige dijken

Het innovatieve dijkproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) van de rijksoverheid en de waterschappen. In dit programma worden komende jaren meer dan 1.300 kilometer aan dijken in Nederland versterkt volgens strenge veiligheidsnormen, om voorbereid te zijn op de klimaatscenario’s van de toekomst.