Partners

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Het project wordt nauw afgestemd met diverse overheden in het gebied, zoals Rijkswaterstaat en de gemeenten Zutphen en Lochem.

De Dijkwerkers

De komende jaren voeren de Dijkwerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat de grootste dijkversterkingsoperatie ooit uit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen worden tot 2028 aangepakt. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2017 De Dijkwerkers opgericht, een community waarin professionals uit de watersector kennisdelen over de bescherming van Nederland tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging.