Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Uit onderzoek is gebleken dat over een lengte van circa 1900 meter, aan zowel de noord- als de zuidzijde van het Twentekanaal (op het traject tussen de Gelderse IJssel en de sluis bij Eefde), de dijken niet voldoen aan de vereiste sterkte. Een aantal dijktrajecten van het Twentekanaal worden in de periode 2018-2019 versterkt, zie daarvoor onderstaand figuur.

website Twentekanaal totaaloverzicht
Totaaloverzicht Twentekanaal

Omdat de sterkte van de dijken ook een nationaal belang is, is door de Rijksoverheid en de waterschappen het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Waterveiligheid opgericht. Dit programma moet er voor zorgen dat de dijken in Nederland op orde blijven. Het project Dijkversterking Twentekanaal Zutphen/Gorssel valt onder dit programma.