Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

We gaan de komende jaren (2018-2019) een aantal dijktrajecten van het Twentekanaal versterken.

Locatie zuidzijde Twentekanaal nabij Polbeek en Eefdese brug

website Twentekanaal foto locatie Polbeek en Eefsebrug

Nabij de Polbeek (tussen dijkpaal 50-145 en 50-147) wordt een extra berm aangebracht. Formaat: 200 meter lengte, 10 meter breedte, 0,5 meter dikte. De toplaag van de bodem wordt afgegraven waarna klei wordt opgebracht op de reeds aanwezige kleilaag. Dit ziet u in onderstaand figuur. Daarna wordt de verwijderde toplaag weer teruggebracht en opnieuw ingezaaid.

website Twentekanaal schema pipingberm

Tussen de spoorbrug en de Eefdese brug (tussen dijkpaal 50-148 en 50-149) wordt ook een extra berm aangebracht. Formaat: 200 meter lengte, 35 meter breedte, 0,5 meter dikte. De toplaag van de bodem wordt afgegraven waarna klei wordt opgebracht op de reeds aanwezige kleilaag. Daarna wordt de verwijderde toplaag weer teruggebracht en opnieuw ingezaaid.

Piping

Deze extra bermen bij beide dijken noemen we pipingbermen. Dit doen we omdat we last hebben van piping. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor spoelt er onder de dijk zand weg. Dit kan leiden tot instabiliteit en het instorten van de dijk.

Locatie zuidzijde Twentekanaal nabij sluis Eefde

website Twentekanaal foto locatie sluis Eefde

Bij sluis Eefde (dijkpaal 50-158 tot 50-161) wordt de aanwezige sloot gebruikt als kwelsloot voor de afwatering van het langsliggende spoor. Tevens dient deze sloot als inlaat van water vanaf de Berkel naar het verderop gelegen landgoed. De sloot zal worden voorzien van een drainagefilterconstructie, zie daarvoor onderstaand figuur. Deze bestaat uit een zanddichte constructie in de slootbodem, opgebouwd uit diverse lagen van grof zand, gebroken grind en stortsteen.

website Twentekanaal schema drainageconstructie

Locatie noordzijde Twentekanaal

website Twentekanaal foto locatie noordzijde Twentekanaal

Aan de noordzijde van het Twentekanaal (tussen dijkpaal 51-16 en 51-28) wordt over een lengte van 1200 meter geotextiel aangebracht. Dit is een innovatieve maatregel om te voorkomen dat de dijk instabiel wordt als gevolg van het wegspoelen van zand onder de dijk. Het geotextiel is water doorlatend maar houdt zandtransport tegen.

Aan de binnenkant van de dijk wordt een smalle verticale sleuf van 5 meter diepte gefreesd. Hierin wordt het geotextiel aangebracht, zie daarvoor onderstaand figuur. Er zullen in het kader van innovatie ook nieuwe technieken worden ontwikkeld om te garanderen dat het geotextiel onbeschadigd en op de juiste diepte is aangebracht.

website Twentekanaal schema VZG geotextiel