Dijkversterking Den Elterweg - Zutphen


Om de twaalf jaar worden de dijken in Nederland gekeurd. Een soort APK voor dijken. Tijdens de laatste keuring bleek dat het dijktraject dat loopt van de Den Elterweg tot aan de wijk Zuidwijken in Zutphen – totaal ongeveer 4,8 kilometer - niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Wij moeten daarom de dijk gaan versterken. Op delen moet de dijk verhoogd worden en daarnaast moeten maatregelen genomen worden om te zorgen dat de dijk bestand is tegen extreem hoogwater. Zo zorgen we voor sterke dijken voor nu en later. Het dijkversterkingsproject is gestart in 2021 en de verwachting is dat dit rond 2030 wordt afgerond.

Natuurlijk versterken we de dijk in eerste instantie voor de waterveiligheid. Maar de versterking biedt ook een unieke kans om de kwaliteit van de dijk en zijn omgeving te vergroten. De dijk is tenslotte van ons allemaal. Daarom nodigen we iedereen die iets met de dijk heeft uit om met ons in gesprek te gaan en mee te denken. Dat vinden wij belangrijk!

Luchtfoto Den Elterweg Zutphen

Contact

Vragen?
Bel omgevingsmanager
Frank Meijer op 
(06) 1170 3552 of mail
denelter@wrij.nl

Post ontvangen?
Meld je aan!

Frank Meijer

Meer weten over dijkversterkingen
in Nederland? Bestel het boek
'Dijken voor beginners'

Algemene informatie

Je vindt hier alle actuele informatie over het project.

Nieuws uit dit project