Beter beschermd

Gepubliceerd op 13 juni 2022

Frank Meijer is omgevingsmanager bij Waterschap Rijn en IJssel, de beheerder van de dijken. Hij weet precies waarom de dijk onder handen wordt genomen.

Frank Meijer

“Het belang van onze dijken is toegenomen doordat achter de dijken meer mensen zijn komen te wonen. Ook wordt het gebied intensiever gebruikt door bijvoorbeeld bedrijven en recreatie. Om in de toekomst voldoende beschermd te blijven tegen overstromingen moeten we maatregelen nemen om een deel van onze dijken te versterken, daarbij houden we ook rekening met de veranderingen in het klimaat.”

De dijken in Nederland worden om de twaalf jaar gekeurd, een soort APK voor dijken. Tijdens de laatste keuring bleek dat het dijktraject tussen de Den Elterweg en de wijk Zuidwijken in Zutphen - totaal ongeveer 4,8 kilometer - niet voldoet aan de nieuwe strengere wettelijke veiligheidsnormen. Op delen verhogen we de dijk en daarnaast moeten er maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de dijk bestand is tegen extreem hoogwater. Zo zorgen we voor sterke dijken voor nu en voor later.