Doe mee en praat mee

Gepubliceerd op 13 juni 2022

Wat heb jij met de dijk?!

Visser

“Dijkbewoners kennen de dijk door en door, weten goed hoe de dijk zich gedraagt in lastige tijden van hoogwater en van droogte. Die kennis is voor ons van groot belang”, zegt omgevingsmanager Frank Meijer. “Veel mensen hebben wel gedachten over een dijk. De weggebruiker die over de dijk rijdt en kijkt naar de verkeersveiligheid of ideeën heeft over nieuwe recreatieve voorzieningen. De wandelaar die mogelijkheden ziet om de kwaliteiten van het gebied op en rond de dijk een impuls te geven. De visser die wil dat zijn visstek bereikbaar is.

Nieuwe kansen voor het gebied

In de verkenningsfase wordt dus samen met omwonenden, betrokkenen, ondernemers en andere belanghebbenden gekeken naar alle mogelijkheden. Frank: “Natuurlijk versterken we de dijk in eerste instantie voor de waterveiligheid. Maar de versterking biedt ook een unieke kans de kwaliteit van de dijk en zijn omgeving te vergroten en kleine en grote kansen te verbinden aan ons project. De dijk is tenslotte voor ons allemaal. Daarom nodigen we iedereen die iets heeft met de dijk uit om met ons in gesprek te gaan en mee te denken. Dat vinden wij belangrijk!”

Meld je aan

Wil jij graag nu al met ons praten over jouw kennis, ideeën of belangen in het gebied? Mail ons dan op denelter@wrij.nl