Start bodemonderzoek

Gepubliceerd op 8 juni 2022

Binnenkort starten we met bodemonderzoek. “We kijken kritisch naar de opbouw van de dijk en haar ondergrond”, vertelt Christien Veenstra-Huisman, technisch manager van Waterschap Rijn en IJssel. De bodem is overal anders en het onderzoek moet uitwijzen hoe sterk deze ondergrond is.”

Christien Veenstra Huisman

“Zo proberen we de dijk en de ondergrond beter te begrijpen”

Via peilbuizen meten we de grondwaterstand over een langere periode en tijdens perioden van hoogwater. Dat helpt ons straks bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. De peilbuizen voor dit onderzoek worden in de uiterwaarden geplaatst, maar ook aan de teen van de dijk en het gebied erachter.

Het bodemonderzoek zal tot minimale overlast voor omwonenden en weggebruikers leiden. Toch moeten onze onderzoekers percelen van dijkbewoners betreden om de dijk te onderzoeken. Ook kunnen we niet voorkomen dat materieel van het onderzoeksbureau de dijkweg enige tijd deels of geheel blokkeert. Het betreden van de percelen gebeurt in overleg met de perceeleigenaren en de werkzaamheden op de dijkweg worden in overleg met de gemeente en/of de provincie uitgevoerd.