Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 8 juni 2022

Alle grote dijken worden in Nederland iedere twaalf jaar gekeurd.

In 2020 is daarbij vastgesteld dat de dijken van Doesburg tot Zutphen niet overal aan de waterveiligheidsnorm voldoen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht. Daarom is besloten om de dijken op te nemen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). Het HWBP is bedoeld om de waterveiligheid in Nederland te waarborgen. De doelstelling is om in 2050 alle grote dijken op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet.

Om ook in de toekomst veilig achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken, moeten we dus vóór 2050 onze dijken versterken. Dat is een wettelijke opdracht. Samen met omwonenden, belanghebbenden en onze gebiedspartners – de gemeente Zutphen, gemeente Bronckhorst, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland – gaan we aan de slag met het project “Dijkversterking Den Elterweg-Zutphen”.