Bodemonderzoek van start

Gepubliceerd op 8 oktober 2021

Van 4 oktober tot half december doen we bodemonderzoek langs de dijk van Westervoort tot de Pannerdense Waard. Het bedrijf Wiertsema & Partners doet dit voor het waterschap. Het onderzoek geeft meer informatie over hoe de bodem is opgebouwd in de directe omgeving van de dijk. De kenmerken van de bodem zijn belangrijk bij het bepalen van passende maatregelen voor de dijkversterking.

Vier soorten onderzoek

Er worden vier verschillende soorten onderzoek gedaan:

  • Sonderingen: vanuit een sondeerwagen (zie foto) wordt een staaf in de grond gedrukt. Tegelijkertijd worden metingen gedaan, die informatie geven over de aanwezige grondsoort;
  • Handboringen: een veldwerker draait een grondboor in de grond en haalt monsters naar boven die in een laboratorium onderzocht worden;
  • Mechanische boringen: vanaf een boorrups (zie foto) wordt een buis in de grond geboord en daaruit worden monsters genomen voor onderzoek. Deze boringen gaan dieper de bodem in dan de handboringen;
  • Peilbuizen: nadat een boring is gedaan, plaatst de veldwerker een peilbuis in het gat. In de peilbuis wordt een meetapparaatje geplaatst dat automatisch de grondwaterstand meet.
sondeerwagen
Sondeerwagen
boorrups
Boorrups

Geen gaten

De peilbuizen blijven een aantal jaren staan. Om ze te beschermen komt er een metalen buis omheen te staan of er komt een deksel op. Alle andere gaten worden direct na het onderzoek weer dichtgemaakt. Er blijven dus geen gaten in de grond achter.

Minimale hinder

Het onderzoek gebeurt deels op grond van het waterschap, deels op grond van particulieren en bedrijven. Wiertsema & Partners neemt met alle eigenaren contact op om de werkzaamheden te bespreken en de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Bij onderzoek op en langs de weg zorgt het bedrijf voor verkeersregelaars, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en er zo min mogelijk hinder is.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek? Spreek dan gerust de veldwerkers aan. U kunt ook contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Chris Welling, c.welling@wrij.nl, 0314 – 369 369.