Zoeken

Informatieavonden dijkversterking Westervoort-Pannerdense Waard

Gepubliceerd op 15 maart 2022

De dijk tussen Westervoort en Spijk wordt de komende jaren versterkt. Het deel tussen Westervoort en de Pannerdense Waard is als eerste aan de beurt, naar verwachting starten deze werkzaamheden in 2027. Wat betekent dit voor de bewoners in de buurt van de dijk? Waterschap Rijn en IJssel houdt informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op deze plannen. Dijkbewoners, dijkgebruikers en andere geinteresseerden zijn van harte welkom op maandagavond 28 maart in Loo of donderdagavond 7 april in Westervoort.

Op deze bijeenkomsten wordt uitgelegd wat de dijkversterking voor inwoners kan betekenen, wat de staat van de dijk is, welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden en hoe inwoners kunnen meedoen en meedenken.

  • Maandag 28 maart 2022, zaal Berentsen, Loostraat 51 in Loo, of
  • Donderdag 7 april 2022, zaal Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort

Programma

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

19.00 uur Inloop met koffie

19.30 uur Presentatie: waarom een dijkversterking, wat houdt het in en hoe kunnen bewoners meedoen?

20.30 uur Informatiemarkt

21.30 uur Einde informatieavond

Sterke en veilige dijken, ook in de toekomst

Waterschap Rijn en IJssel gaat de dijk tussen Westervoort en de Pannerdense Waard versterken, als onderdeel van de dijkversterking tussen Westervoort en de Duitse grens bij Spijk. Deze 27 kilometer lange dijk speelt een belangrijke rol in de bescherming van de Liemers tegen overstromingen. Zonder sterke dijken zou een groot deel van de Liemers regelmatig onder water staan. Om te voldoen aan het klimaat en de veiligheidsnormen van de toekomst, moet de dijk versterkt worden. Het hele traject tussen Spijk en Westervoort is naar verwachting in 2040 volledig gereed.