Start bodemonderzoek voor sterkere dijk Spijk-Westervoort

Gepubliceerd op 11 oktober 2021

Waterschap Rijn en IJssel doet komende weken bodemonderzoek langs de dijk van Westervoort tot aan de Pannerdense Waard. Het onderzoek levert meer gedetailleerde informatie over de toestand van de dijk. De dijk moet versterkt worden en dit is een belangrijke eerste stap in het ontwerpen van de versterkingsmaatregelen.

wiertsema 1

De 27 kilometer lange dijk tussen Westervoort en de Duitse grens bij Spijk speelt een belangrijke rol in de bescherming van de Liemers tegen overstromingen. Deze dijk wordt iedere twaalf jaar gekeurd om te beoordelen of deze ook nog bestand is tegen het klimaat van de toekomst - net als alle andere dijken die Nederland beschermen tegen rivieren en de zee.

Tijdens de laatste keuring bleek dat bijna de gehele dijk niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen van de toekomst. Daarom moet de dijk versterkt worden. Zonder sterke dijken zou een groot deel van de Liemers regelmatig onder water staan.

De dijk wordt in drie deelprojecten aangepakt. Het deel tussen Westervoort en de Pannerdense Waard wordt als eerste versterkt, waarbij naar verwachting rond 2026 de schop in de grond gaat. De hele dijk tussen Spijk en Westervoort is naar verwachting in 2040 volledig versterkt.

Het project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.). In dit programma werken waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. De komende jaren wordt circa 1.500 kilometer dijk in Nederland versterkt.

Vier soorten onderzoek

Het onderzoek geeft meer informatie over hoe de bodem van de dijk en de directe omgeving is opgebouwd. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo worden met een sondeerwagen metingen gedaan door een staaf in de grond te drukken en neemt een veldwerker monsters van de grond. De diepere boringen worden mechanisch vanaf een boorrups gedaan. In het gat van de boring wordt een peilbuis met een meetapparaatje geplaatst dat automatisch de grondwaterstand meet. Alle andere gaten worden direct na het onderzoek weer dichtgemaakt.

Bij onderzoek op en langs de weg staan verkeersregelaars, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en er zo min mogelijk hinder is. De werkzaamheden lopen door tot half december 2021.