Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 19 september 2019

De dijkversterking doorloopt een aantal fasen. Na de beoordeling van de dijk, volgt in geval van afkeuring  een vroege verkenning. Een deel van de vroege verkenning is inmiddels achter de rug.

Zo hebben we samen met onze gebiedspartners provincie Gelderland, de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar en Rijkswaterstaat bepaald op welke manier de dijk in overzichtelijke deelprojecten wordt opgedeeld en in welke volgorde de deelprojecten worden uitgevoerd.

Deze trajectindeling is op 15 december jl. door het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld. Ook onderzoeken we in deze fase meer in detail op welke manieren de dijk versterkt kan worden.

Tenslotte benutten we de vroege verkenning om bij overheden, bedrijven, bewoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden informatie op te halen over de manier waarop zij betrokken willen worden bij de dijkversterking.

Na de vroege verkenning start de verkenningsfase van het eerste deelproject.