Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 19 september 2019

De dijkversterking doorloopt een aantal fasen. Na de beoordeling van de dijk, volgt in geval van afkeuring  een vroege verkenning. Een deel van de vroege verkenning is inmiddels achter de rug.

Samenwerking

Zo hebben we samen met onze gebiedspartners provincie Gelderland, de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar en Rijkswaterstaat bepaald op welke manier de dijk in overzichtelijke deelprojecten wordt opgedeeld en in welke volgorde de deelprojecten worden uitgevoerd.

Deze trajectindeling is op 15 december 2021 door het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld. Ook onderzoeken we in deze fase meer in detail op welke manieren de dijk versterkt kan worden.

Tenslotte benutten we de vroege verkenning om bij overheden, bedrijven, bewoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden informatie op te halen over de manier waarop zij betrokken willen worden bij de dijkversterking.

Na de vroege verkenning start de verkenningsfase van het eerste deelproject.

Grondverwerving

Wanneer de maatregelen om de dijk te versterken op grondgebied moet worden uitgevoerd dat niet in eigendom van het waterschap is, kan het voorkomen dat we de gronden willen verwerven. Dat is niet in alle gevallen nodig. Mocht het wel nodig zijn, dan gaan we hierover tijdig met de betreffende grondeigenaar in gesprek. We werken de komende maanden aan het grondbeleid voor het hele grondgebied van het waterschap. Zodra dit is vastgesteld wordt dit ook op deze website gepubliceerd.