Geslaagd Rijnkadecafé 3 oktober

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Woensdagavond 3 oktober was er weer een Rijnkadecafé. We blikken even kort terug.

Andre Opdam

Omgevingsmanager André Opdam opende woensdagavond om 19.30 uur de avond in het gastvrije Restaurant CC aan de Rijnkade. Mooi om te zien dat er ook deze avond weer nieuwe mensen aanwezig waren. Het was dan ook goed om even terug te kijken op de afgelopen periode. Opdam lichtte toe hoe we van vier modellen terug gegaan zijn naar twee opties en uiteindelijk één voorkeursalternatief 'Groene en Levendige Rijnkade'. U leest hier meer over onder 'Hoe doen we dit?'.

Planning

Vervolgens kwam de planning van het project aan de orde.  We bevinden ons dit jaar in de planvoorbereidingsfase, een belangrijke fase waarbij u als omgeving een belangrijke stem heeft. Eind van het jaar zal het voorkeursalternatief 'Groene en Levendige Rijnkade' worden vastgesteld door Waterschap Rijn en IJssel. Noteert u in ieder geval alvast 2 data in verband met de planning: 21 november (Rijnkadecafé) en 19 december (Rijnkade Kerstborrel).

Ruimtelijke adaptatie

Opdam riep de bewoners op om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Een interessante website die hij noemde, is: www.ruimtelijkeadapatie.nl. Een klimaatadapatieve maatregel die de gemeente Arnhem al heeft genomen is het bovengronds brengen van de Jansbeek.

Tekeningen van de straat

Landschapsarchitect Theo Reesink liet de bewoners verschillende tekeningen van de nieuwe hoge Rijnkade zien. Deze tekeningen zijn nog niet definitief en moeten nog verder uitgewerkt worden en afgestemd met de gemeente Arnhem. In het interactieve deel van de avond kwamen hierop verschillende opmerkingen die Reesink weer mee zal nemen in het verdere ontwerp van de straat. Bekijk alle ontwerpen en suggesties in de presentatie (pdf, 8.9 MB) van de avond.

optie A

In het interactieve deel van de avond hadden bewoners de gelegenheid om kennis te maken met de wateroverlasttafel. Deze tafel laat zien hoe belangrijk het is om groen toe te passen in een wijk en in hoeverre dit kan leiden tot een afname van de wateroverlast als gevolg van een hoosbui.

Wateroverlasttafel

De verschillende kaartjes van Arnhem Klimaat Bestendig boden inspiratie voor balkon- of geveltuinen. Tevens gingen bewoners met elkaar in gesprek over de toepassing van groen in de straat en de toepassing van bomen. Maar ook heikele punten over de huidige verkeerssituatie waren onderwerp van gesprek.

Bewoners in gesprek

We kijken terug op een geslaagde informatieavond. We hopen u op 21 november weer te begroeten. Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? We vernemen het graag via ons mailadres rijnkade@wrij.nl