Goed bezochte informatieavond 7 februari

Gepubliceerd op 9 februari 2018

Woensdag 7 februari vond de tweede informatieavond Dijkversterking Rijnkade plaats. Wij blikken kort terug op de avond.

Aankondiging avond

Omgevingsmanager André Opdam lichtte toe welke issues er spelen, namelijk: 1. inrichting en straatmeubilair; 2. nissen, vieze plekken en zichtlijnen; 3. bomen & planten, duurzaamheid en klimaatbestendige stad en tenslotte 4. verkeer, geluid, onveiligheid en onjuist gebruik lage- en hoge kade.

Plenaire sessie

Klanteisen

Opdam lichtte vervolgens toe hoe het waterschap omgaat met wensen en ideeën van bewoners en ondernemers. Deze dienen via zogenaamde klanteisen (pdf, 196 kB) te worden ingebracht.

Technisch manager Askold Huidink ging dieper in op de technische bouwstenen.

Landschapsarchitect Theo Reesink gaf een toelichting op de uitwerking van de vier ontwerpthema's die overal in het pand waren opgehangen en aan de hand van een animatie getoond werd.

Tekeningen bekijken

Er waren vervolgens vier tafels (verkeer; techniek; klanteisen; ontwerptafel) waar de aanwezigen in gesprek konden met mensen van het waterschap en de gemeente.

Rond ontwerptafel

Reacties

We kijken terug op een geslaagde avond waar veel interactie met elkaar was. De reacties van bewoners en ondernemers waren overwegend positief over het proces en hoe men hierin meegenomen wordt.