Zoeken

Groen licht voor groene en levendige kade als voorkeursalternatief

Gepubliceerd op 22 januari 2019

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 18 december 2018 het voorkeursalternatief 'Groene en Levendige Rijnkade' goedgekeurd.

Met het voorkeursalternatief ‘Groene & Levendige Rijnkade’ wordt de mogelijkheid gecreëerd om meekoppelkansen te realiseren voor extra doelen en ambities.

De versterkingsopgave van de waterkering biedt ‘meekoppelkansen’ om de stad en de Rijnkade een extra impuls te geven. Dit biedt mogelijkheden om doelen en ambities te realiseren voor versterking van ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit, waarmee de aantrekkingskracht en het vestigingsklimaat van de Rijnkade en de binnenstad van Arnhem versterkt worden.

Rijnkade Arnhem Tekening lage kade vanaf Nelson Mandelabrug