Hoogwater : sinds 1995 veranderde de dijk, maar ook de toekomst

Gepubliceerd op 20 januari 2020

Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht Waterschap Rijn en IJssel, samen met nog zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.), de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Werken aan de dijken is nooit ‘af’. We moeten blijven werken aan de dijken van de toekomst, omdat het klimaat verandert.

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen we met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.

Best beveiligde delta

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet te onderschatten.

Grote verschillen

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt)’s ontstonden.

Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

Arnhem Meinerswijk 1995
Arnhem Meinerswijk 1995

Waterschap Rijn en IJssel: programma

In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel was het erg spannend in onder andere Zutphen, Doesburg, Lathum en Tuindorp. De bijzondere verhalen van toen, de maatregelen die er tot nu toe genomen presenteert het waterschap via diverse activiteiten, exposities, lessen en lezingen voor jong en oud. U vindt het totale programma van de hoogwatercampagne: www.weetvanwater.nl/hohohoogwater.

Expositie

Vanaf 25 januari t/m 4 februari zijn de verhalen van bewoners en medewerkers van toen én nu te zien en te horen in het waterschapskantoor, Liemersweg 2 in Doetinchem. De expositie is gratis te bezichtigen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Ook via de bovenstaande website kunt u de verhalen bekijken en lezen.

Lessen en lezingen over waterveiligheid

Het waterschap geeft speciale klimaatlessen met als thema hoogwater voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Ook geven medewerkers van het waterschap, ervaringsdeskundigen en waterexperts lezingen over waterveiligheid. Hierbij wordt verteld over het hoogwater van 1995, de maatregelen tot nu toe én vooruitgekeken naar de toekomst. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn rond 22.00 uur afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. De data zijn als volgt:

  • Dinsdagavond 28 januari in ’t Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem. Sprekers: Prof. Dr Frans Klijn, specialist rivierbeheer bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft, en Martin Nieuwenhuis, coördinator calamiteitenzorg bij het waterschap.
  • Dinsdagavond 28 januari in Huis Aerdt, Molenhoek 2 in Herwen. Dit is het oude kantoor van het voormalig polderdistrict, waar ook de mogelijkheid voor een korte rondleiding is. Sprekers: Frank Wissink, heemraad bij het waterschap en Jan Polman, dijkbewaker in 1995 en nu beleidsadviseur bij het waterschap.
  • Woensdagavond 29 januari in het Nederlands Watermuseum, Zypendaalseweg 26-28 in Arnhem. Sprekers: Hendrik Havinga, strategisch expert rivierbeheer & binnenvaart en civiel ingenieur van de TU Delft, en Ysbrand Graafsma, beleidsadviseur van het waterschap. Laat even weten of u erbij bent via reserveringen@watermuseum.nl.
  • Woensdagavond 29 januari in Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1 in Zutphen. Sprekers: Maarten Ebben, manager Waterkeringen & Vaarwegen bij het waterschap en Wim Willink, dijkbewaker in 1995 en nu adviseur bij het waterschap.

Expositie Tuindorp

Heemkundekring Rijnwaarden organiseert in het buurthuis van Tuindorp een expositie over het hoogwater. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari van 13.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom. Locatie: Buurthuis Tuindorp, Carnalaan 19a in Tuindorp. Kom kijken, luisteren én praten. Toegang is gratis.

Extra activiteiten Nederlands Watermuseum

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem organiseert in de weekenden van 25/26 januari en 1/2 februari extra gezinsworkshops. Zo kun je met de 3D-waterkaart aan de slag, speel je het evacuatiespel én bekijk je filmbeelden uit de hoogwatercampagne in de watercinema. Het museum is gevestigd in het Sonsbeekpark, Zypendaalseweg 26-28 in Arnhem.

Partners

#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin zij samen met vele partners werken aan waterveiligheid in Nederland.

Zutphen
Zutphen