Er worden proefsleuven gegraven

Gepubliceerd op 12 februari 2019

Vanaf maandag 18 februari t/m einde van de maand gaan we op acht verschillende plekken aan de lage kade proefsleuven graven. Dit doen we om te zien hoe de huidige constructie ondergronds eruit ziet en om eventuele kabels en leidingen te traceren. Ook kijken we naar de milieukundige en archeologische aspecten.

Verkeershinder

Maandag 18 t/m woensdag 20 februari is een deel van de lage kade afgezet. Vanaf Airborne@thebridge tot aan de oude kraan kunt u geen gebruik maken van de lage kade. Met bebording wordt een omleidingsroute aangegeven.

Wellicht ondervindt u enige verkeershinder hiervan. Bij voorbaat onze excuses.