Zoeken

Rijnkade Arnhem: dijk sterker en kade levendiger, sfeervoller, groener

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Hoe versterk je een dijk die midden in de stad ligt? Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Arnhem, provincie Gelderland, bewoners en ondernemers presenteerden op dinsdagmiddag 19 februari het schetsontwerp hoe de Rijnkade aangepast gaat worden in naar verwachting 2021. Hierbij wordt de benodigde dijkversterking van de kade gecombineerd met een groenere, meer sfeervolle en levendige openbare ruimte.

Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat), Frank Wissink (waterschap), Bea Schouten (provincie), Hans de Vroome (gemeente) en Myra Kremer (Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)) markeerden op dinsdagmiddag 19 februari de samenwerking en zetten hun handtekeningen voor de volgende fase samen met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers op de Rijnkade.

Prov gemeente waterschap HWBP RWS bewoners ondernemers 19 feb 2019

Vlnr: Dhr. Wiessenberg, ArnhemsHart; dhr. De Vroome, wethouder gemeente Arnhem; dhr. Wanrooij, VVE Rhijnstroom; mw. Kalfs, Rijkswaterstaat; dhr. Vrijhoeve, VVE Eusebiusplein; mw. Schouten, gedeputeerde provincie Gelderland; dhr. Van Empel. Arnhem6811; dhr. Wissink, heemraad Waterschap Rijn en IJssel

Groene en levendige Rijnkade

De Rijnkade is een dijk die moet worden aangepast aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Naast de dijkversterking worden de kade, trappen en hellingen van de kade aangepast zodat er meer ruimte is voor ontmoetingsplekken, horeca en veilig (wandel)verkeer. Ook de uitstroom van de Jansbeek kan men zo beter beleven. Het schetsontwerp is afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld samen met bewoners, horeca en andere ondernemers die wonen en werken op de Rijnkade. In die tijd zijn vier alternatieven uitgewerkt: Groene Rijnkade, Water, Rijnfront en Levendige Rijnkade. Het schetsontwerp zoals het er nu ligt, en waarvoor breed draagvlak is, is een combinatie tussen de Groene en Levendige Rijnkade.

De verandering van de situering is rivierkundig doorgerekend. Het ontwerp past binnen het rivierkundig beoordelingskader van Rijkswaterstaat.

Samenwerking

Voor gemeente Arnhem en Provincie Gelderland bood de dijkversterking een kans om de relatie tussen stad en de rivier te versterken en de levendigheid van het gebied te vergroten in het kader van de ambities vanuit het programma ‘Bruisende Binnensteden’. De uitstraling van de kade als monumentaal, robuust en continu stadsfront kan worden versterkt. Daarnaast kan de Rijnkade klimaatbestendig gemaakt worden en water er goed ingepast worden.

Planning

In 2019 wordt het schetsontwerp nader uitgewerkt en geconcretiseerd in een voorlopig ontwerp. Als alle procedures en plannen afgerond en goedgekeurd zijn, kan naar verwachting in 2021 de schop in de grond.

HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma): samen werken aan een veiliger Nederland

De komende jaren versterkt het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)) een groot deel van de dijken in Nederland. Rijkswaterstaat, de waterschappen, markt en kennisinstituten staan aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Meer dan 1.300 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten worden aangepakt. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.