Zoeken

Start aanbesteding project Dijkversterking Rijnkade

Gepubliceerd op 31 mei 2022

Gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel starten met de aanbesteding van het project Dijkversterking Rijnkade. De Rijnkade moet over een lengte van 1,2 kilometer versterkt worden om de waterveiligheid bij extreem hoogwater ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. We nodigen partijen uit om met ons de dijk te versterken, de openbare ruimte her in te richten en de relatie tussen kade en stad te vergroten.

referentiebeeld rijnkade

Dijkversterking biedt unieke kansen

Naast een sterke dijk die de bewoners beschermt tegen hoogwater, streven we naar een betere verbinding tussen de hoge en de lage kade. De kade, trappen en hellingbanen vormen een schakel tussen de rivier en de binnenstad. Op diverse plekken komen trappen voor voetgangers. Die trappen vormen een bordes naar de rivier en zijn een fijne plek om te zitten. Zo gaan inwoners de rivier veel meer ervaren, van groene ontmoetingsplekken genieten of de uitstroom van de Jansbeek in de Rijn beleven. Hierdoor ontstaan nieuwe plekken als ontmoeting tussen stad en rivier.

Aanbesteding

De aanbesteding is op donderdag 12 mei gestart met het publiceren van de Aanbestedingsleidraad op Negometrix en loopt tot 30 juni 2022. De opdracht is uitgezet bij Tenderned. Meer informatie over de aanbesteding vind je op website: Aankondigingen (tenderned.nl)

Planning

Wanneer we een aannemer hebben gekozen, starten de voorbereidende werkzaamheden naar verwachting in 2023. Het project wordt in 2025 opgeleverd.

Zo schoon en duurzaam mogelijk

Gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel streven gezamenlijk naar een schone en duurzame realisatie van het project en dagen de markt uit zo schoon mogelijk te bouwen, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Samen willen wij de emissies van, op en naar de bouwplaats zo klein mogelijk maken en zoveel mogelijk emissieloos materieel inzetten. Een enthousiaste, duurzame en gedreven aannemer kan ons daarbij helpen.

Meer info

Meer weten over het project Dijkversterking Rijnkade? Kijk dan op de website www.wrij.nl/rijnkade