Zoeken

Voorkeursalternatief enthousiast ontvangen tijdens Rijnkadecafé 3

Gepubliceerd op 5 april 2018

Woensdagavond 4 april is het voorkeursalternatief voor Dijkversterking Rijnkade gepresenteerd. In een vol Restaurant CC aan de Rijnkade kwamen bewoners en ondernemers bij elkaar om te horen wat de plannen zijn en met elkaar in gesprek te gaan hierover. Ook vertegenwoordigers van de bewonersplatforms Arnhems Hart en Arnhem6811 waren aanwezig.

Foto inleiding avond Andre Opdam
Omgevingsmanager André Opdam opent avond

Het was de derde avond in een rij en de drukst bezochte informatieavond tot nu toe. Veel nieuwe gezichten die nieuwsgierig waren naar de plannen voor de Rijnkade. Ook gemeente en provincie waren aanwezig.

Een levendige en groene Rijnkade

Landschapsarchitect Theo Reesink lichtte het nieuwe ontwerp toe dat werd gepresenteerd als 'Een levendige en groene kade'.

Foto presentatie Theo Reesink
Landschapsarchitect Theo Reesink licht ontwerp toe

Kaart voorkeursalternatief Een levendige en groene kade
Een levendige en groene Rijnkade

In het nieuwe ontwerp is de relatie tussen de hoge en de lage kade versoepeld door op bijzondere plekken contactpunten te introduceren. De kade, trappen en hellingbanen vormen een schakel tussen rivier en centrum. Op diverse plekken zijn trappen voor voetgangers, die een bordes naar de rivier toe zijn en een fijne plek om te zitten. Bijvoorbeeld om de rivier te ervaren, van een groen talud te genieten of de uitstroom van de Jansbeek in de rivier te beleven. Hierdoor ontstaan nieuwe verblijfsplaatsen als ontmoeting tussen stad en rivier.

Onderstaande tekeningen zijn deze avond gepresenteerd en geven een beeld van hoe de nieuwe Rijnkade eruit zou kunnen zien. Het is een ambitie waar het waterschap naar streeft, maar er moet in de volgende fase nog veel worden uitgezocht en doorberekend. Onder andere over het plaatsen van een coupure op de hoge kade.

Tekening Nelson Mandelabrug 2
Nelson Mandelabrug
Tekening Nelson Mandelabrug 3
Nelson Mandelabrug
Tekening lage kade vanaf Nelson Mandelabrug
Lage kade vanaf Nelson Mandelabrug
Tekening Jansbeek door kering
Jansbeek door waterkering
Tekening trappen hoge kade lage kade
Trappen hoge kade lage kade
Tekening hoek hoge kade
Hoek hoge kade
Tekening lage kade
Lage kade
Tekening John Frostbrug
John Frostbrug

Dialoog

Na de presentatie van Theo Reesink riep André Opdam de aanwezigen op met elkaar in dialoog te gaan. Er ontstonden levendige discussies over het verkeer aan de Rijnkade; eventueel lawaai onder de Nelson Mandelabrug als hier een skatebaan wordt gerealiseerd; over de bussen die voldoende ruimte moeten hebben; Walstroom; over het groen en nog tal van zaken.

Foto bewoners met elkaar in gesprek
Bewoners met elkaar in gesprek

Het waterschap streeft naar een waterveilige en klimaatbestendige stad met voldoende ruimte voor groen. Het bleek ook deze avond dat dit nog best een uitdaging wordt. Op de grote kaart werden post-its geplakt met opmerkingen en daarover werd met elkaar het gesprek gevoerd.  Een mooi voorbeeld van deze tegenstellingen laat onderstaande foto zien.

Foto geeltjes dilemma groen
Dilemma 'groen'

Vervolg

Het ontwerp is goed ontvangen, de sfeer van de avond was positief. Hiermee gaan waterschap en gemeente verder, richting hun besturen. Na goedkeuring door deze besturen zal in september 2018 worden gestart met de volgende fase in het proces, de planuitwerking. We zullen ook in deze fase regelmatig het contact met de omgeving zoeken en een terugkoppeling geven.