We werken door

Gepubliceerd op 7 april 2020

De Rijksoverheid heeft extra maatregelen afgekondigd in het kader van het Corona-virus. Het waterschap geeft gehoor aan de oproep van de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Tegelijkertijd willen we door met de planuitwerking van de dijkversterking Rijnkade.

En dat lukt tot nu toe prima. Zo heeft ons projectteam met videoverbinding veel afstemming met de mensen van de gemeente Arnhem, het ingenieursbureau, de provincie Gelderland, maar ook met vertegenwoordigers van bewoners vanuit het Rijnkadeberaad.

Het werk gaat dus gewoon door! We betrekken u binnenkort graag bij onze voortgang. We bekijken nu de mogelijkheden om u, als betrokkene hierover optimaal te informeren.

Tot slot, zoals altijd, heeft u vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op door te mailen naar rijnkade@wrij.nl of te bellen met Basten Heeg (omgevingsmanager) 06-12570806.