Samenwerking bekrachtigd voor Rijnkade Arnhem

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Op woensdag 1 november ondertekenen gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel de intentieverklaring voor het project Rijnkade Arnhem. Naast deze ondertekening wordt door het Deltaplan Waterveiligheid – waarvan het project onderdeel uitmaakt - de subsidie van € 1,5 miljoen voor de verkenning uitgereikt. Dit gebeurt in de historische havenkraan aan de Rijnkade, een prachtig industrieel erfgoed dat illustreert hoe in het project met respect naar het verleden gewerkt zal worden aan een aantrekkelijke en veilige Rijnkade. Pers is van harte welkom.

De intentieverklaring wordt getekend door de wethouders Ine van Burgsteden en Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem en Frank Wissink, heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel. Voorafgaand geven de ondertekenaars een toelichting op de plannen voor de Rijnkade.

Betrokken bij plannen

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Samenwerking

Met het tekenen van de intentieverklaring geven de partijen aan samen de ambitie te ondersteunen om het project Rijnkade Arnhem, zowel vanuit waterveiligheid als vanuit het gemeentelijke beleid zoveel als mogelijk gezamenlijk te realiseren. De waterveiligheidsopgave is daarin leidend. Dit onderdeel van het project wordt bekostigd en gerealiseerd binnen de kaders van de financieringsregeling van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Waterveiligheid.

Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkelijkheid en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. De Jansbeek die via de Hoge Kade in de Rijn uitmondt, is daar al een mooi voorbeeld van.