Excursie 18 november

Gepubliceerd op 13 december 2017

Zo’n 20 belangstellenden stonden zaterdagochtend 18 november om 10 uur kou te kleumen aan de voet van de Nelson Mandelabrug. Zowel bewoners, ondernemers, waterschapsbestuurders als belangstellenden waren op onze uitnodiging afgekomen.

Tijdens de wandeling van de Nelson Mandelabrug naar de John Frostbrug zijn veel plekken besproken, verhalen verteld en is ongenoegen geuit. Met name bomen en groen roept veel emotie op. Afhankelijk van het ontwerp zal bekeken worden hoe we het groen daar een plaats in geven. Ons ontwerp zal bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en groen past daar in. Echter, de vitaliteit van de bomen speelt een rol. Gemeente Arnhem laat een onderzoek uitvoeren naar de vitaliteit van de bomen.

Excursie 18 november start

Er is veelvuldig ongenoegen geuit over de aangemeerde cruiseschepen die gebruik maken van aggregaten in plaats van walstroom. Over de nieuwe trappartij bij de Jansbeek waren de aanwezigen positief: een mooie verbinding om van de hoge kade naar beneden te gaan. Tijdens de eerste zomerse zondag zaten de trappen al helemaal vol. Dat draagt bij tot een aantrekkelijk gebied, waarvoor mensen vanuit de stad naar de Rijnkade komen om het gebied en de Rijn te beleven. Veel bewoners en horeca zijn het daarover eens.

Excursie 18 november nieuwe trappen

Bewoners aan de Rijnkade hebben gemiddeld 0,3 auto (blijkt uit onderzoek). De auto’s die aan de kade staan, zijn dus overwegend van niet-bewoners. Wat is wenselijk? Kan parkeren ook anders worden opgelost? Ook hierover zijn de meningen verdeeld. Zo werd er geopperd dat het parkeren misschien ook iets naar buiten zou kunnen waardoor de ‘boulevard Rijnkade’ een impuls krijgt en er voor horeca meer ruimte is. Zo is er zowel voor de woonbeleving als de functie van ontmoeten plaats aan en op de Rijnkade. Na de koude wandeling namen de aanwezigen de uitnodiging van Ekici graag aan om bij hem een kop koffie te drinken. Op de achtergrond klonken sinterklaasliedjes uit de luidspreker, want de intocht van Sinterklaas was die middag.

koffie bij ekici

De heer Bolte, één van de bewoners is blij met onze aanpak: ”Het is een boeiend project. Jullie doen het goed, je gaat ophalen. Je legt de verbinding tussen de thema’s.”

Omgevingsmanager André Opdam: ”Waterveiligheid is ons belang, maar we willen er een kade van maken die mooi is en die past in deze tijd. Deel met ons uw belangen, bij voorkeur zaken in het algemeen belang en gericht op de toekomst. We pakken de kade aan voor tenminste de komende 100 jaar. Adviseer ons en laten we vooral samenwerken!”

lopen lage kade zicht brug