Goed bezochte informatieavond

Gepubliceerd op 13 december 2017

Woensdagavond 15 november vond er in ‘Geniet in de Weerd’ een eerste informatieavond plaats. Na een algemeen deel kon men in groepjes per thema zijn/haar ideeën inbrengen.

Het praten in groepjes en per thema leverde veel informatie op. De mensen waren positief gestemd en waren blij met deze avond die hen informatie gaf maar ook de mogelijkheid om hun inbreng te geven. We zien grote verschillen in belangen. Hier moeten we een goede keus in maken. Alle informatie die wij hebben ontvangen, verwerken wij in het Klanteisen Systeem. Vervolgens wordt aan de hand van verschillende criteria beoordeeld of we een klanteis verwerken in het ontwerp, nog nader moeten bestuderen of gaan afwijzen. Klanteisen die de waterveiligheid niet bevorderen en die volgens wet- of regelgeving niet mogelijk zijn, kunnen wij niet honoreren. Klanteisen die de waterveiligheid bevorderen en een impuls geven aan de leefomgeving ontvangen we graag.

Per thema (Groene Rijnkade, Water, Rijnfront, Levendige stad) hebben wij veel reacties ontvangen. Er zijn tegengestelde reacties over de bomen en het groen. Ook zijn er ideeen gekomen vanuit de horecaondernemers om de verbinding van de hoge Rijnkade met de Rijn te verbeteren.

Verkeer

Een robuust Rijnfront krijgt verschillende reacties: levendigheid en een indeling van de kade en de straat die dit versterkt, ontvangt veel sympathie. Zeker wanneer daarmee ook het verkeer op de lage kade en op de hoge kade tussen de Rodenburg- en Nieuwstraat wordt terug gedrongen. Nu is verkeer geen onderwerp voor het waterschap, wel voor de gemeente. Verschillende onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn, dragen wij dan ook over. Een van de redenen waarom het waterschap met de gemeente samen werkt. We kijken graag met elkaar naar de samenhang.

Techniek Askold met belangstellenden