Planning

Gepubliceerd op 21 januari 2020

In 2019 is het voorkeursalternatief vast komen te staan en daarmee is de verkenningsfase afgerond en de planuitwerkingsfase van start gegaan.

In de eerste helft van 2020 wordt het voorkeursalternatief technisch uitgewerkt zodat duidelijk wordt hoe de waterkering van de Rijnkade er uiteindelijk uit moet komen te zien (referentieontwerp). Dit referentieontwerp vormt de basis voor het projectplan Waterwet waarin de aanleiding van de versterking van de kade en het ontwerp van de versterkte kade staan omschreven. Tegelijkertijd worden ook andere benodigde vergunningen voorbereid, zoals de omgevingsvergunning bouwen.

Het projectplan Waterwet wordt in het laatste kwartaal van 2020 gepubliceerd, samen met de andere benodigde besluiten en vergunningen. Wij informeren u tijdig over de start van deze procedure en nodigen u in deze periode ook uit voor een informatieavond.

Voorkeursalterantief

Totale projectplanning

De totale projectplanning leest u op onze projectpagina.