Hoe staat het ervoor?!

Gepubliceerd op 19 juni 2019

In 2018 is het zogenaamde voorkeursalternatief ‘Groene en Levendige Rijnkade’ vastgesteld, zowel door het bestuur van de gemeente als van het waterschap. Waar we ons in de eerste fase hebben gericht op het verkennen van de mogelijkheden voor een veilige en stevige dijk richten we ons in de volgende fase op een breed gedragen eindontwerp.

Samen met de gemeente en alle betrokken partijen zullen we het voorkeursalternatief verder detailleren tot een vergunbaar ontwerp. Dit doen we in de Planuitwerkingsfase. Wat betekent dat er aan het eind van deze fase een door de omgeving gedragen referentieontwerp ligt. Naast het ontwerp zal een Projectplan Waterwet opgesteld worden wat een formele procedure zal doorlopen. In deze procedure kunt u ook formeel nog reageren op het plan. Aan het einde van de Planuitwerkingsfase ligt er een goedgekeurd projectplan Waterwet. Daarnaast zal in deze fase ook de voorbereiding van de aanbesteding plaatsvinden. Zodat in de volgende projectfase het project ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden!

Uw input nodig

We bouwen verder op de keuzes die in de eerste fase zijn gemaakt. En graag nemen we u ook nu, als omwonende, ondernemer of gebruiker mee in dit proces. Ook de benodigde vergunningen en procedures zullen we toelichten. Begin najaar van 2019 bent u weer van harte welkom op een inloopbijeenkomst, het zogenaamde Rijnkadecafé.