Klanteisen

Gepubliceerd op 2 maart 2018

Wij betrekken u als omgeving graag bij onze versterkingsopgave van de Rijnkade. Wij hebben uw wensen en ideeën nodig om tot een breed gedragen oplossing te komen. Deze wensen en ideeën moeten worden ingebracht als klanteisen. Tijdens de informatiebijeenkomst van 7 februari hebben we toegelicht wat we hiermee bedoelen en hoe dit werkt.

Het klanteisformulier (pdf, 196 kB) kunt u invullen en naar ons opsturen of mailen. Wij vragen hierin naar het doel van uw voorstel, wat uw belang is of welke belangen met een oplossing gediend zijn, op welk deel een oplossing betrekking heeft en natuurlijk wat uw voorstel is. Al deze klanteisen registreren wij. Vervolgens beoordelen wij deze aan de hand van een duidelijk beoordelingsprotocol.

Tekeningen bekijken

Inmiddels hebben we meer dan 200 klanteisen ontvangen. Daar zijn we blij mee. Een deel daarvan hebben wij direct kunnen honoreren en zijn al verwerkt in de uitwerking van de ontwerpthema’s.

Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van de afrit bij de Vossenstraat, die in twee varianten tijdens de bijeenkomst van 7 februari is getoond. Wanneer wij een klanteis niet kunnen honoreren blijkt dat uit de toepassing van het protocol. U ontvangt altijd een onderbouwde reactie, per mail of per brief. Veel klanteisen die wij hebben ontvangen hebben geen betrekking op het ontwerp van de kade zelf. Het zijn issues of wensen die spelen in het gebied en niet direct door de aanpassing van de kade kunnen worden ingevuld. Daarmee blijft een wens bestaan.

Dat is ook de reden dat gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel voor de inrichting van de openbare ruimte gezamenlijk optrekken en na de vaststelling van de ligging van de kade deze onderwerpen in het omgevingsproces betrekken. Lastiger is het wanneer klanteisen tegengesteld zijn aan elkaar en belangen of oplossingen niet overeenkomen. In een dergelijke situatie gaan wij met partijen om te tafel om een gezamenlijke oplossing te bespreken.