Onderzoeken

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

De komende maanden ronden we het referentieontwerp af. Dit referentieontwerp vormt de basis voor het projectplan Waterwet wat we volgend jaar in procedure brengen.

Om het ontwerp verder uit te werken voor de aannemer die het werk straks uit gaat voeren, zijn er extra gegevens nodig van de ondergrond van de Rijnkade. Deze gegevens zullen de komende maanden worden verkregen door middel van het uitvoeren van een sonderingsonderzoek.

Bij een sondering wordt vanuit een vrachtwagen een metalen stang verticaal in de grond gedrukt. Uit de weerstand die deze stang tijdens het in de grond drukken ondervindt, kunnen grondeigenschappen worden afgeleid zie nodig zijn voor de detailberekeningen van de aannemer.

Het onderzoek en de voorbereiding hierop brengt (verkeers)overlast met zich mee. In verband met het toch al zo beperkte terrasseizoen hebben we dit sonderingsonderzoek uitgesteld tot dit najaar.

Niet de gehele waterkering op de Rijnkade wordt vervangen. Sommige delen, zoals de witte kademuur bij de Boterdijk en de kademuur bij de afrit van het voormalig Coberco-terrein, kunnen met een kleine aanpassing behouden blijven. In september hebben we een onderzoek laten doen naar de betonkwaliteit van deze muren, om zo te kunnen vaststellen voor hoeveel jaar de waterkering, na versterking, weer vooruit kan. Uit dit onderzoek is gebleken dat het beton van zeer goede kwaliteit is wat betekent dat de waterkering hier, net als de nieuw te bouwen kering, minimaal voor 50 jaar mee kan.

Figuur 2 (002)