Planning project Rijnkade

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Het project bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde voorkeursalternatief technisch uitgewerkt naar een referentieontwerp. Dit geeft een beeld van hoe de waterkering van de Rijnkade er straks uit komt te zien.

Het referentieontwerp wordt vervolgens vertaald naar een projectplan Waterwet waarin de aanleiding van de versterking van de kade, het ontwerp van de versterkte kade en de manier waarop deze gerealiseerd moet worden staan omschreven. Het projectplan Waterwet gaat vervolgens samen met de verschillende benodigde vergunningen ter inzage, zodat u hier formeel op kunt reageren.

Het proces van de technische uitwerking van het referentieontwerp duurt helaas langer dan van tevoren voorzien. Dit heeft te maken met een aantal technische aspecten die complexer blijken dat van te voren gedacht. Daarnaast spelen ook de maatregelen tegen het coronavirus (en het op afstand werken) een rol.

Dit heeft er toe geleid dat het referentieontwerp en het projectplan Waterwet naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 worden afgerond. Vervolgens gaat het projectplan Waterwet samen met andere benodigde besluiten in het eerste kwartaal van 2021 ter inzage.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij blijven u informeren over belangrijke mijlpalen zoals de afronding van het referentieontwerp en het moment waarop de plannen ter inzage gaan.

Zodra het referentieontwerp is afgerond zullen we u tijdens een informatieavond uitgebreid informeren over hoe de Rijnkade er straks uit komt te zien. Rekening houdend met de ontwikkelingen omtrent de corona-maatregelen zal dit mogelijk digitaal gebeuren.

Totale projectplanning

De totale projectplanning leest u op onze projectpagina.