Puzzelen met bomen

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Een groene levendige Rijnkade, dat is de titel van het voorkeursalternatief (VKA) dat we nu verder technisch uitwerken.

Dat we de Rijnkade groener gaan maken, betekent niet dat er geen bomen zullen verdwijnen. Bij het Roermondsplein wordt, net zoals nu al bij het provinciehuis, een groen talud gecreëerd. Hiervoor moet het bestaande maaiveld schuin worden afgegraven. De bomen die hier op dit moment nog staan, zullen verdwijnen.

In het VKA is er voor gekozen om de, bomen (vooral lindebomen) op de hoge kade te sparen en deze bomenrij in ere te herstellen door de aanplant van nieuwe bomen op de plekken waar nu geen boom meer staat.

In de planuitwerking blijkt het een flinke uitdaging om daadwerkelijk al deze bomen te sparen, ondanks dat de muur van de nieuwe waterkering op een aantal meters afstand van de bomen is gepland.

Bij een aantal bomen komt de nieuwe kering enkele meters dichter bij de bomen dan nu het geval is. De ontwerpers van de waterkering en de boomexperts zijn samen aan het puzzelen hoe we, rekening houdend met het wortelstelsel van de bomen, straks de nieuwe kering kunnen bouwen. Binnenkort zal er op een aantal locaties ook een boomwortelonderzoek worden uitgevoerd.

Blad van de Linde