Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 19 september 2019

Er waren vier denkrichtingen voor Dijkversterking Rijnkade.  Uiteindelijk is er één ontwerp ontstaan waar diverse aspecten uit de varianten zijn verwerkt. Dit ontwerp is 'Groene & Levendige Rijnkade'. Februari 2019 hebben waterschap, gemeente en provincie samen met bewoners en ondernemers dit voorkeursalternatief ondertekend.

Voorkeursalternatief: Groene & Levendige Rijnkade

In het nieuwe ontwerp is de relatie tussen de hoge en de lage kade versoepeld door op bijzondere plekken contactpunten te introduceren. De kade, trappen en hellingbanen vormen een schakel tussen rivier en centrum. Op diverse plekken zijn trappen voor voetgangers, die een bordes naar de rivier toe zijn en een fijne plek om te zitten. Bijvoorbeeld om de rivier te ervaren, van een groen talud te genieten of de uitstroom van de Jansbeek in de rivier te beleven. Hierdoor ontstaan nieuwe verblijfsplaatsen als ontmoeting tussen stad en rivier.

In de verkenningsfase is de exacte situering van de hoge waterkering van de Rijnkade bepaald (de lijn door het landschap) en nog niet zozeer het uiterlijk. De situering is van groot belang voor het dagelijks gebruik van de Rijnkade. Schuift de waterkering richting de Rijn, dan gaat dit mogelijk ten kostte van parkeergelegenheid op de lage kade en ruimte voor de rivier. Schuift de waterkering richting de bebouwing op de hoge kade, dan gaat er ruimte voor terrassen verloren. In overleg met belanghebbende partijen is de situering bepaald wat vervolgens vastgelegd is in het zogenaamde voorkeursalternatief ‘Groene en Levendige Rijnkade’

Kaart voorkeursalternatief Een levendige en groene kade

Tekening trappen hoge kade lage kade

Tekening lage kade vanaf Nelson Mandelabrug

Tekening lage kade

Bovenstaande beelden zijn oriëntatiebeelden en nog geen definitieve ontwerpen.