Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Alle primaire waterkeringen (dat zijn de dijken die ons land beschermen tegen hoogwater vanuit de grote rivieren en de zee) worden in Nederland iedere twaalf jaar gekeurd, een soort APK voor de dijken.

Tijdens de laatste keuring bleek dat bijna de gehele 27 kilometer langs de dijk tussen de landsgrens bij Spijk en de rijksweg A12 bij Westervoort niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarom versterken we de dijk, zodat deze straks weer in topconditie is.

Dit is nodig, want zonder sterke dijken zou een groot deel van de Liemers regelmatig onder water staan.

Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)), waarin de waterschappen en het Rijk samenwerken aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

.